خدمات ما

اداری، خدماتی و ساختمانی

اداری

چاپ و پخش تبلیغات

خدماتی

باغبانی نظافت راه پله و محل کار پرستاری کودک و سالمند و بیمار به صورت شبانه روزی و روزانه

ساختمانی

تخریب ساختمان های قدیمی و..

به ما بپبوندید

آخرین مشاغل